Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh: Các đại biểu sẽ thảo luận trước tại 4 cụm tổ
Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh: Các đại biểu sẽ thảo luận trước tại 4 cụm tổ
(ĐN)- HĐND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức thảo luận đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 10 tới đây. Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ chia làm 4 cụm tổ và đồng loạt tổ chức thảo luận vào ngày 2-12.
.
.
.
.
.
.
.