Doanh nghiệp 'bắt tay' nông dân làm mã số vùng trồng sầu riêng
Doanh nghiệp 'bắt tay' nông dân làm mã số vùng trồng sầu riêng
Đồng Nai là một trong những tỉnh đi đầu thực hiện hiệu quả việc triển khai cấp mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Với lợi thế có diện tích sầu riêng lớn, tỉnh đang thu hút nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu sầu riêng đặt vấn đề hợp tác với nông dân nhân rộng diện tích được cấp mã số vùng trồng để đáp ứng thị trường xuất khẩu.
.
.
.
.
.
.
.