• Phải giữ gìn danh dự của người đảng viên
  07:38 | 24/11/2022 (GMT+7)
  Hằng năm, khi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, mỗi đảng viên đều tự nhận xét bản thân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
  .
 • Nhà lãnh đạo với tư duy đổi mới, hết lòng vì dân
  Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt không chỉ là nhà lãnh đạo gần dân, thấu hiểu sâu sắc nhân dân, đất nước mình, ông còn là nhà cách mạng với những tư duy đổi mới mang tầm vóc lịch sử.
  .
 • Rút kinh nghiệm từ đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025
  Điều lệ Đảng quy định, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở cứ 2,5 năm tiến hành đại hội một lần. Căn cứ Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến nay hơn 3.400 chi bộ trực thuộc trên địa bàn Đồng Nai đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2023-2025.
  .
 • Sinh hoạt chuyên đề để xây dựng chi bộ mạnh
  Đảng bộ Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai hiện có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 51 đảng viên. Hằng quý, các chi bộ trực thuộc đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
  .
 • Chú trọng học tập và làm theo Bác
  Là một trong những ấp tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Thanh (H.Nhơn Trạch), Chi bộ ấp Thống Nhất đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác.
  .
 • Về cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tỉnh ủy Đồng Nai đang chuẩn bị để tổ chức hội thảo khoa học về tác phẩm này.
  .
 • Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
  Qua việc kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2022 tại một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, ở những đơn vị được kiểm tra đã thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy.
  .
 • Hội nghị 'Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc' bế mạc, đề xuất nhiều giải pháp hữu ích
  Phát biểu chỉ đạo tại phiên bế mạc Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc", đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, báo Đảng phải luôn nêu cao tính trung thực, dám nhìn thẳng vào sự thật, có tiếng nói phản biện mạnh mẽ, mang tính xây dựng...
  .
 • Tinh giản biên chế cần thực chất hơn
  Thời gian qua, trên địa bàn Đồng Nai tuy đã đạt mục tiêu về tinh giản biên chế nhưng phần lớn đối tượng giảm biên chế ở các đơn vị là cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu, đơn vị không tuyển mới biên chế chứ chưa tinh giản đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu công việc.
  .
 • Hướng dẫn quy chế làm việc của chi bộ ấp, khu phố
  Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, hiện tất cả 934 ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh đều có chi bộ và các chi bộ ấp, khu phố đã có cấp ủy.
  .
.
.
;
.
.