Cán bộ ấp nói đi đôi với làm
Cán bộ ấp nói đi đôi với làm
Ông Trần Xuân Hải được người dân ấp Thọ Phước, xã Xuân Thọ (H.Xuân Lộc) tín nhiệm ở vai trò trưởng ấp nhiều nhiệm kỳ. Từ năm 2019 đến nay, ông vừa làm bí thư chi bộ, vừa là trưởng ấp.
.
.
.
.
.
.
.